Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
News
ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการและแสดงความยินดีแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม เนื่องในโอกาสย้ายไปรับราชการที่ศาลอื่น รอบตุลาคม 2566 ศาลจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับอาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลชัยภูมิ เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานในศาลจังหวัดชัย ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Google Meet (อีเมลหน้าบัลลังก์ : cypc_support@coj.go.th)
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image