ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
News
ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ หลักสูตร “การใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ” ระหว่างวันที่ ๑-๒, ๗-๙, ๑๔-๑๖, ๒๑-๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Google Meet
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 
  

 +

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม