Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
News
ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 2 ศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ศาลจังหวัดชัยภูมิ ออกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในรายการ “ศาลสาระน่ารู้สู่ชุมชน” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ คลื่นความถี่ FM. 92.75 MHz. ครั้งที่ 9/2567 ศาลจังหวัดชัยภูมิ ออกเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ในรายการ “ศาลสาระน่ารู้สู่ชุมชน” ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ คลื่นความถี่ FM. 92.75 MHz. ครั้งที่ 8/2567 ศาลจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ พร้อมคณะ เพื่อร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพบุคลากรของศาลยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ตามโครงการความร่วมมือด้านสาธารณสุขของศาลยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image