ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี