ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court

ส่วนช่วยอำนวยการ