Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์image

การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลยุติธรรม

ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีไต่สวนคำร้อง หรือคดีฝ่ายเดียว)

COJ Self-learning : วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.1

COJ Self-learning : วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.2

COJ Self-learning : วิธีการเข้าใช้งาน Google Meet เพื่อการพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ EP.2