ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 บีทียู


image เอกสารแนบ