Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายอุดม เอกธรรมสุทธิ์ สามีของนางสมผิว เอกธรรมสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงานในศาลจังหวัดชัยภูมิimage

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดชัยภูมิ โดยนางสาวกันยา ติรเศรษฐเสมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายอุดม เอกธรรมสุทธิ์ สามีของ นางสมผิว เอกธรรมสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงานในศาลจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ มีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ วัดอัมพา (บ้านเล่า) ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ