ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ นายอุดม เอกธรรมสุทธิ์ สามีของนางสมผิว เอกธรรมสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงานในศาลจังหวัดชัยภูมิ

 

          เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดชัยภูมิ โดยนางสาวกันยา ติรเศรษฐเสมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายอุดม เอกธรรมสุทธิ์ สามีของ นางสมผิว เอกธรรมสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงานในศาลจังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ มีคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ วัดอัมพา (บ้านเล่า) ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ