Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอุดม เอกธรรมสุทธิ์ สามีของนางสมผิว เอกธรรมสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงานimage

          เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดชัยภูมิ โดยนางสาวกันยา ติรเศรษฐเสมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ ศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นายอุดม เอกธรรมสุทธิ์ สามีของนางสมผิว เอกธรรมสุทธิ์ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ณ วัดอัมพา (บ้านเล่า) ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ