Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”image

           วันนี้ (๒ มีนาคม ๒๕๖๖) เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นางสาวกันยา ติรเศรษฐเสมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถ ด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๑๘๖ ปี เจ้าพ่อพญาแล โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ