Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล ตำแหน่งนักจิตวิทยาและตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์image

image เอกสารแนบ