Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับและส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีimage

          เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 นาฬิกา นายวิโรจน์ เกียรติสินทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางสาวพัชรวลี ตันประวัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดชัยภูมิ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานในโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสตรีชัยภูมิ พร้อมทั้งทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

              ต่อมา เวลา 22.30 นาฬิกา ร่วมส่งเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image