ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา