Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566 ผ่านโปรแกรม Zoomimage

          วันนี้ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 08.45 นาฬิกา นายวิโรจน์ เกียรติสินทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ นางสาวิตรี ทองจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ พร้อมข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566 ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image