ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ระหว่าง ศาลจังหวัดชัยภูมิและธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ

          เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นางสาวกันยา ติรเศรษฐเสมา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างในศาลจังหวัดชัยภูมิ จัดกีฬาสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยจัดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ระหว่าง ศาลจังหวัดชัยภูมิและธนาคารออมสิน สาขาชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างให้ร่างกายของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง สร้างความรักสามัคคีและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ณ บริเวณลานจอดรถ ศาลจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ