Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

คำสั่งศาลจังหวัดชัยภูมิ ที่ 173/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมและผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวโดยศาลเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาประจำคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดชัยภูมิimage


image เอกสารแนบ