ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์การยื่นคำร้องขอพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ การส่งสำเนาหรือต้นฉบับเอกสารท้ายฟ้อง ในการพิจารณาดคีทางอิเล็กทรอนิกส์

image เอกสารแนบ