Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกimage

image เอกสารแนบ