Accessibility Tools

ศาลจังหวัดชัยภูมิ
Chaiyaphum Provincial Court
image

ศาลจังหวัดชัยภูมิ

ประกาศศาลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยภูมิ อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image


image เอกสารแนบ